ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://mehregaanpress.ir/۷هزار-میلیاردریال-بودجه-تا-تکمیل-شبکههای-آبیاری-در-آذربایجانغربی