ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://mehregaanpress.ir/15-اردیبهشت-ماه-آخرین-مهلت-ارایه-اظهارنامه-مالیات-بر-ارزش-افزوده-دوره-زمستان-99