ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://mehregaanpress.ir/310-میلیارد-تومان-در-مراکز-ملکی-برای-درمان-بیمه-شدگان-تأمین-اجتماعی-کردستان-هزینه-شده-است