ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://mehregaanpress.ir/8-پروژه-بزرگ-صنعت-آب-و-برق-با-اعتبار-3974-میلیارد-تومان-در-اردبیل-و-فارس-افتتاح-شد