ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://soudnews.ir/افتتاح-نمایشگاه-دائمی-تجهیزات-پزشکی-در-پارک-فناوری-پردیس