ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://tehran.basijasnaf.ir/story/71753/تجلیل-از-زحمات-پرستاران-آسایشگاه-نویان-شهریار