ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://tehran.basijasnaf.ir/story/71888/بسیج-اصناف-با-انحصارگری-و-مافیای-اقتصادی-به-شدت-برخورد-می-کند