ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://tehran.basijasnaf.ir/story/71915/افتتاح-خط-تولید-چادر-مشکی-با-بکارگیری-ظرفیت-های-مردمی-بامحوریت-بسیج-محقق-شد