ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://trt.imidro.gov.ir/news/19313-برگزاری-دوازدهمین-کنفرانس-ملی-هشتمین-کنفرانس-بین.html

برگزاری دوازدهمین کنفرانس ملی و هشتمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت فناوری و نوآوری