ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://www.imidro.gov.ir/news/22551.htm

تولید جهانی منگنز به 18 میلیون تن رسید