ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://www.imidro.gov.ir/news/22757.htm

مصرف سرب از تولید پیشی گرفت