ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://www.imidro.gov.ir/news/23164-تولید-کنسانتره-البرز-مرکزی-با-فعال-شدن-گلیران-کردآباد-افزایش-می-یابد-دستگاه-های-اسپیرال-بومی.html

تولید کنسانتره البرز مرکزی با فعال شدن "گلیران" و "کردآباد" افزایش می یابد/ دستگاه های اسپیرال بومی سازی شده است