ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://www.imidro.gov.ir/news/23185-تمرکز-روی-محور-در-سومین-جشنواره-عکس-معدن-برگزاری-جشنواره-در-دی-98.html

تمرکز روی 5 محور در سومین جشنواره عکس معدن/ برگزاری جشنواره در دی 98