ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://www.imidro.gov.ir/news/23262-آگهی-مناقصه-خردایش-فرآوری-دانه-بندی-در-کارگاه-سنگ-شکن-با-امکانات-پیمانکار-مجتمع-سنگان.html

آگهی مناقصه "خردایش، فرآوری و دانه بندی در کارگاه سنگ شکن با امکانات پیمانکار" مجتمع سنگان