ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://www.imidro.gov.ir/news/23704-بومی‌سازی-الکتروموتور-آسیای-بال-میل-میدوک-توسط-شرکت-مس.html

بومی‌سازی "الکتروموتور آسیای بال میل میدوک" توسط شرکت مس