ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://www.imidro.gov.ir/news/23849-رحمانی-تاکید-کرد-تکمیل-مطالعات-راه-اندازی-معادن-بوکیست-استان-بوشهر.html

رحمانی تاکید کرد: تکمیل مطالعات راه اندازی معادن بوکیست استان بوشهر