ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://www.imidro.gov.ir/news/23870-رشد8.4-درصدی-تولید-فولاد-چین-در-ماه-2019.html

رشد8.4 درصدی تولید فولاد چین در 9 ماه 2019