ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://www.imidro.gov.ir/news/25066-از-افتتاح-3.5-میلیارد-دلار-طرح-اشتغال-7600-نفری-تا-2برابری-اکتشاف-پیوند-صنعت-دانشگاه.html

از افتتاح 3.5 میلیارد دلار طرح و اشتغال 7600 نفری تا 2برابری اکتشاف و پیوند صنعت و دانشگاه