ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://www.imidro.gov.ir/news/25293-بهره-برداری-از-معدن-طلای-هیرد-در-سال-جهش-تولید.html

بهره برداری از معدن طلای هیرد در سال جهش تولید