ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://www.imidro.gov.ir/news/26297-رشد-10درصدی-تولید-فولاد-ایران-تا-پایان-ژوئن-2020؛‌-تولید-بزرگان-فولاد-جهان-در-سراشیبی.html

رشد 10درصدی تولید فولاد ایران تا پایان ژوئن 2020؛‌ تولید بزرگان فولاد جهان در سراشیبی