ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://www.imidro.gov.ir/news/27688-14.2-میلیارد-دلار-سرمایه-گذاری-برای-تحقق-اهداف-زنجیره-فولاد-نیاز-است؛-زیربنا-بیشترین-نیاز-سرمایه.html

14.2 میلیارد یورو سرمایه گذاری برای تحقق اهداف زنجیره فولاد نیاز است؛ زیربنا، بیشترین نیاز سرمایه گذاری