ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://www.imidro.gov.ir/news/27775-اتصال-خط-برق-چهار-کیلومتری-فولاد-قائنات-به-شبکه-سراسری-طی-12-روز.html

اتصال خط برق چهار کیلومتری فولاد قائنات به شبکه سراسری طی 12 روز