ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://www.imidro.gov.ir/news/27942-برگزاری-مناقصه-خرید-تحویل-پارچه-فیلترپرس-و-60-شصت-تن-کربن-فعال-طلای-زرشوران.html

برگزاری 2 مناقصه "خرید و تحویل پارچه فیلترپرس" و"60 (شصت) تن کربن فعال" طلای زرشوران