ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://www.shamiim.ir/a/29290/ضعف-عضلانی-در-کودکان