ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://hadana.ir/?p=122256امام خمینی (ره) از وارثان انبیاء