ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://hadana.ir/?p=144338نجوم و اثبات وجود خداوند