ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://abfa-bushehr.ir/Index.aspx?page_=news&lang=1&tempname=Default&sub=0&PageID=2357

تامین آب 24 روستای استان بوشهر به وضعیت پایدار رسید