ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://al-bayan.ir/Conferences/فیلسوف-کسی-است-که-توحیدی-و-خدامحور-باشد/