ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://al-bayan.ir/Conferences/هفتمین-پیش-همایش-کنگره-بین-المللی-علام/

11