ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://al-bayan.ir/analysis/تاسیس-حوزه‌های-علمیه-شیعی-نیاز-اساسی/