ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://al-bayan.ir/analysis/جمعیت-شیعیان-آلمان-به-نیم-میلیون-نفر-می/