ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://al-bayan.ir/analysis/حضرت-زهراس-صبر-مجسم-هستند/