ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://al-bayan.ir/analysis/روح-فلسفه-در-بیشتر-دانشگاه‌های-غربی-ب/