ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://al-bayan.ir/analysis/نقش-امام-حسن-عسکری-ع-در-آمادگی-مردم-برا/