ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://al-bayan.ir/analysis/گفتاری-از-آیت-الله-صافی-گلپایگانی-به-من/

11