ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://al-bayan.ir/articles/رابطه-قرآن-و-علوم-انسانی-از-دیدگاه-علام/