ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://al-bayan.ir/books/تاریخ-تشیع-در-ایران-بر-مبنای-سکه-شناس/