ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://al-bayan.ir/events/نسخهٔ-خطی-ترجمهٔ-فارسی-کتاب-النهایة/