ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://al-bayan.ir/session/دکتر-سبحانی-هنوز-یک-نظریه-دینی-در-مورد/