ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://al-bayan.ir/session/نشست-فطرت-در-فلسفه-دین-علامه-طباطبایی-ب/