ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://al-bayan.ir/session/کرسی-ترویجی-بینش‌ها-و-کنش‌های-تمدنی/