ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://al-bayan.ir/session/گزارشی-از-کرسی-نظریه‌پردازی-محوریة-ا/