ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://almiqat.com/Clip?Id=10

آیا اگر کسی دعا کند و ما آمین بگوییم، این دعا خاصیتی دارد؟