ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://almiqat.com/Clip?Id=1014

قنوت نماز، یکی از بهترین موقعیت‌ها برای دعا کردن