قرائت آیات 1 الی 5 از سوره مبارکه ضحی / مرحوم استاد عبدالباسط