ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://almiqat.com/Clip?Id=6

یکی از اعمال شب جمعه، ده مرتبه خواندن این دعای شریف است.
11