ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://asreesfahannews.ir/توییت-ظریف-در-پی-پایان-رسمی-ریاست-جمهور/

11