ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://asreesfahannews.ir/دانش-آموزان-به-صورت-ترکیبی-و-با-گروه-بند/