ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://asreesfahannews.ir/روایت-بدرقه-و-وداع-اهالی-بهشت-در-اصفهان/