ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://asreesfahannews.ir/واگذاری-بیش-از-93-میلیارد-ریال-از-اراضی-ف/